Đăng Ký Cập Nhật Video Thường Xuyên Trên Youtube

Để xem các video chất lượng cao của chúng tôi 1 cách nhanh nhất, các bạn vui lòng đăng ký kênh bằng cách nhấp vào nút bên cạnh

Điều khoản sử dụng THEHINHONLINE.COM.VN [THOL]

Giới thiệu và các nguyên tắc chung THOL cam kết tìm cách bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và gia đình bạn khi sử dụng các dịch vụ của THOL.

Để cung cấp cho bạn toàn bộ các dịch vụ của THOL thỉnh thoảng chúng tôi cần thu thập thông tin về bạn.

Bất kỳ khi nào bạn cung cấp những thông tin như vậy, chúng tôi buộc phải sử dụng chúng theo đúng luật pháp của Việt Nam liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Các đại lý của bên thứ ba, bao gồm Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đó của người dùng vào trang web của bạn.

Việc Google sử dụng cookie DoubleClick sẽ cho phép Google và các đối tác của Google phân phát quảng cáo đến người dùng của bạn dựa trên việc họ truy cập vào trang web của bạn và/hoặc các trang web khác trên Internet.

Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DoubleClick cho quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập vào Cài đặt quảng cáo. (Ngoài ra, bạn có thể hướng người dùng chọn không tham gia vào việc sử dụng cookie cho quảng cáo dựa trên sở thích của đại lý của bên thứ ba bằng cách truy cập vào aboutads.info).

Trên website này có những kết nối với các website do người thứ ba làm chủ và quản lý. THOL không chịu trách nhiệm về nội dung của các website như vậy. Bạn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các website đó.

THOL thu thập thông tin gì về tôi?

Khi bạn đăng ký tham gia hoặc sử dụng một dịch vụ trên bất kỳ website nào của THOL, thí dụ như để nhận thông báo thường kỳ, tham gia thi đố, trò chuyện trực tuyến, tin nhắn, chúng tôi có thể cần thông tin cá nhân về bạn. Thông tin này có thể là tên, email, địa chỉ để nhận thư, điện thoại để bàn, điện thoại di động, hay ngày sinh của bạn.

Khi điền thông tin vào các mục được yêu cầu, bạn tạo điều kiện để THOL và các nhà cung cấp dịch vụ cho THOL, cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu.

THOL cũng sử dụng cookie. Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ ghi nhớ những lúc bạn truy cập internet để thiết kế những website theo thị hiếu của bạn. Bạn có thể chấp nhận tất cả cookie, thông báo mỗi khi nhận cookie, hoặc không chấp nhận bất kỳ cái nào bằng cách điều chỉnh phần mềm lướt mạng của bạn.

Tương tự, chúng tôi cũng thu thập địa chỉ IP (Địa chỉ IP là dãy số đặc thù của mỗi computer hay dụng cụ nối mạng) Chúng tôi dùng phần mềm phân tích về IP và cookie để cải thiện tiện ích truy cập của người sử dụng. Thông tin này không dùng để lập một hồ sơ cá nhân của bạn, và chúng tôi thường xuyên xóa các data thu thập được.

Chúng tôi cũng dựa trên địa chỉ IP để biết bạn truy cập từ bên ngoài hay ở trong nước Anh. Nếu bạn 16 tuổi hoặc nhỏ hơn, vui lòng xin phép cha mẹ/người giám hộ trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho website của THOL. Nếu không được phép, người sử dụng không được phép cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.

THOL sẽ sử dụng thông tin cá nhân của tôi thế nào?

THOL chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp, kể cả cho mục đích hành chính, có nghĩa là THOL có thể liên lạc với bạn về những dịch vụ mà bạn đăng ký.

Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của bạn trừ khi việc tiết lộ được luật pháp yêu cầu hoặc cho phép.

Nếu bạn gửi hoặc đăng những thông tin gây xúc phạm, không thích hợp trên wibesite của THOL, hoặc có hành động gây rối, THOL có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để ngăn chặn những hành động như vậy.

THOL sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của tôi trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ cất giữ thông tin cá nhân của bạn trên máy của chúng tôi khi nào còn cần thiết cho dịch vụ bạn đăng ký. Trong khi nếu bạn gửi bài đăng trên THOL, thường bài chỉ được lưu lại tùy theo mục đích của nó mà thôi.